Kvalitetssäkring

Vi förstår att du vill veta vad det är du ger i matskålen till din hund eller katt. Det är otroligt viktigt att fodret håller hög standard, och för att säkerställa detta finns det strikta säkerhets- och kvalitetsregler i samband med tillverkningen av Taste of the Wild. Dessutom görs en rad kvalitetskontroller för att verkligen säkerställa att det du får i påsen är av samma, höga kvalitet hela tiden.

Diamond Pet Foods som tillverkar Taste of the Wild har ett tätt sammansvetsat samarbete med sina leverantörer för att kunna garantera hög och jämn kvalitet på råvarorna. Dessutom gör man tester på ingredienser, produktionsmiljö, produktionsprocess och färdig produkt. Varje del av tillverkningsprocessen testas – innan, under samt efter produktion.

Det finns bland annat följande tester:

Mykotoxinkontroll (klicka för att expandera)

Inga produkter som skulle kunna innehålla mykotoxiner får komma in i fastigheten utan att ha blivit noggrant analyserade, genom de mest avancerade testmetoderna och utrustningen som finns tillgänglig. Mykotoxin är giftiga kemikalier som skapas av svampar. På Diamond genomför de 1075 mykotoxintester varje vecka.

Mikrobiella tester (klicka för att expandera)

Vattenkvalitet (klicka för att expandera)

Luftkvalitet (klicka för att expandera)

Test and hold (klicka för att expandera)

ON-SITE PRODUCT TESTING
We test and monitor every aspect of the manufacturing process: pre-production, production and post-production.

180 Oxidative Stability Tests on Fats & Oils/month
6,000+ Ingredient Nutritional Tests/month
45,000+ Finished Product Nutritional Tests/month
18+ hours of Employee Safety Training per employee/year
600+ Safety Assessments/year

MICROBIAL TESTING
1,300 MICROBIOLOGICAL TESTS/WEEK

We conduct over 1,300 microbiological tests every week, including finished product tests, in-process tests, environmental tests and sanitation-verification tests. All topical palatants and probiotics must have a Certificate of Analysis and prove to be Salmonella negative before submission to Diamond Pet Foods. We also perform approximately 180 oxidative stability tests every month for all fats and oils used as topical ingredients.

WATER QUALITY
We utilize a water purification process to ensure the water we use is free from microorganisms and organic and inorganic chemicals. Using a process known as reverse osmosis, water is forced through a series of fine filters to remove any possible contaminants.

AIR QUALITY
All of our manufacturing facilities are segregated into zones to ensure separation of raw materials from finished products. Each production area is equipped with HEPA®-filtered and ozone air-treated handling units to ensure clean, treated air is utilized in each of the segregated zones.

TEST AND HOLD PROGRAM
45,000+ FINISHED PRODUCT NUTRITIONAL TESTS/MONTH

No product is released into distribution without adhering to the strict standards of our Test and Hold Program, in which product tests are conducted by a certified, independent laboratory. We use scientifically- and statistically-based referencing standards set by the ICMSF (International Commission on the Microbiological Specification for Foods). Samples are collected and tested for every product produced. Every sample is kept for a time equal to the guaranteed shelf life of the product, typically 12 months. And no product is released without this verification activity.