Kvalitetssäkring

Vi förstår att du vill veta vad det är du ger i matskålen till din hund eller katt. Det är otroligt viktigt att fodret håller hög standard, och för att säkerställa detta finns det strikta säkerhets- och kvalitetsregler i samband med tillverkningen av Taste of the Wild. Dessutom görs en rad kvalitetskontroller för att verkligen säkerställa att det du får i påsen är av samma, höga kvalitet hela tiden.

Diamond Pet Foods som tillverkar Taste of the Wild har ett tätt sammansvetsat samarbete med sina leverantörer för att kunna garantera hög och jämn kvalitet på råvarorna. Dessutom gör man tester på ingredienser, produktionsmiljö, produktionsprocess och färdig produkt. Varje del av tillverkningsprocessen testas – innan, under samt efter produktion.

Det finns bland annat följande tester:

Mykotoxinkontroll (klicka för att expandera)

Inga produkter som skulle kunna innehålla mykotoxiner får komma in i fastigheten utan att ha blivit noggrant analyserade, genom de mest avancerade testmetoderna och utrustningen som finns tillgänglig. Mykotoxin är giftiga kemikalier som skapas av svampar. På Diamond genomför de 1075 mykotoxintester varje vecka.

Mikrobiella tester (klicka för att expandera)

 

Vattenkvalitet (klicka för att expandera)

Luftkvalitet (klicka för att expandera)

Test and hold (klicka för att expandera)

ON-SITE PRODUCT TESTING
We test and monitor every aspect of the manufacturing process: pre-production, production and post-production.

180 Oxidative Stability Tests on Fats & Oils/month
6,000+ Ingredient Nutritional Tests/month
45,000+ Finished Product Nutritional Tests/month
18+ hours of Employee Safety Training per employee/year
600+ Safety Assessments/year

MICROBIAL TESTING
1,300 MICROBIOLOGICAL TESTS/WEEK

We conduct over 1,300 microbiological tests every week, including finished product tests, in-process tests, environmental tests and sanitation-verification tests. All topical palatants and probiotics must have a Certificate of Analysis and prove to be Salmonella negative before submission to Diamond Pet Foods. We also perform approximately 180 oxidative stability tests every month for all fats and oils used as topical ingredients.

WATER QUALITY
We utilize a water purification process to ensure the water we use is free from microorganisms and organic and inorganic chemicals. Using a process known as reverse osmosis, water is forced through a series of fine filters to remove any possible contaminants.

AIR QUALITY
All of our manufacturing facilities are segregated into zones to ensure separation of raw materials from finished products. Each production area is equipped with HEPA®-filtered and ozone air-treated handling units to ensure clean, treated air is utilized in each of the segregated zones.

TEST AND HOLD PROGRAM
45,000+ FINISHED PRODUCT NUTRITIONAL TESTS/MONTH

No product is released into distribution without adhering to the strict standards of our Test and Hold Program, in which product tests are conducted by a certified, independent laboratory. We use scientifically- and statistically-based referencing standards set by the ICMSF (International Commission on the Microbiological Specification for Foods). Samples are collected and tested for every product produced. Every sample is kept for a time equal to the guaranteed shelf life of the product, typically 12 months. And no product is released without this verification activity.

At Taste of the Wild, we strive to make the safest dog and cat food possible. Each of our quality dog food and cat food recipes is designed by our veterinarians and nutritionists to meet specific nutritional requirements and adhere to strict quality and safety standards. Taste of the Wild pet foods are made in five state-of-the-art facilities in the USA: two in California and one each in Missouri, Arkansas and South Carolina.

Safety First. Quality Always.

You have high standards for the food your pet eats, so we have high standards for how we make it. At Taste of the Wild, healthy dog and cat food is synonymous with safe dog and cat food. We continually monitor ingredients, production environment, production processes and finished products to ensure the quality and safety of our pet food. By implementing the latest scientific and technological advancements, we have developed a comprehensive food safety system that ensures our pet food is always healthy, safe and nutritious.

Some of our safety and quality protocols include:

    • 1,075 mycotoxin tests per week
    • 1,300+ microbiological tests per week
    • 180 oxidative stability tests on fats and oils per month
    • 6,000+ ingredient nutritional tests per month
  • 45,000+ finished product nutritional tests per month

Learn more about how Taste of the Wild ensures the quality of our products.

Trusted Suppliers

To help ensure Taste of the Wild is the quality dog and cat food you can trust, we choose to maintain close relationships with a select few trusted suppliers. While many pet food manufacturers engage in a bidding system with suppliers, constantly switching sources, we choose to foster long-term relationships. This allows us to keep a close eye on quality and safety standards as well as keep our prices in check by creating efficiencies.

We also take care to ensure our ingredients are sustainably and humanely raised. Each bag of our healthy dog and cat foods feature a protein that has been carefully selected. These include: pasture-raised venison, bison and beef, sustainably sourced salmon, spring-fed trout, and cage-free turkey and duck.

För en komplett översikt, se gärna Diamonds egen broschyr (engelska) genom att klicka här.